Lokata bankowa

Lokata bankowa

Rodzaje lokat

Rozróżniamy 4 główne typy lokat:

  • Lokaty terminowe (standardowe) - najbardziej popularny typ lokat. Charakteryzuje się dużym zyskiem i zazwyczaj brakiem możliwości zerwania lokaty. Oprocentowanie uzależnione jest od kwoty i czasu trwania lokaty (im dłuższy okres tym większe oprocentowanie).
  • Lokaty progresywne - elastyczny rodzaj lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek, która pozwala na comiesięczną wpłatę i wypłatę środków bez straty odsetek.
  • Lokaty strukturyzowane - środki, które wpłacane są na tego typu lokatę dzielone są na dwie części: obligacyjną – bezpieczną, z gwarancją zwrotu oraz opcję – część inwestowaną w akcję, waluty, złoto itp. Lokata oferuję wyższą stopę zwrotu jak i zarówno wyższe ryzyko inwestycyjne.
  • Lokaty z funduszem inwestycyjnym - rodzaj lokaty podobny do strukturyzowanej z tym, że w ramach opcji, kapitał przeznaczony jest na inwestycję w fundusz.

Oprocentowanie lokaty bankowej

W zależności od typu lokaty dostępnych jest kilka wariantów oprocentowania lokaty.

  • oprocentowanie stałe - na cały czas trwania lokaty, dostajemy gwarancję braku zmian oprocentowania.
  • oprocentowanie zmienne - oprocentowanie może się zmienić (zarówno na korzyść jak i na niekorzyść), w zależności od sytuacji rynkowej oraz wysokości stóp procentowych mających wpływ na odsetki.
  • oprocentowanie progresywne - oprocentowanie wzrastające wraz z kolejnymi terminami lokaty, lub kolejnymi wpłatami.

Zerwanie lokaty

Nim założymy lokatę warto dowiedzieć się, jakie będą następstwa zerwania lokaty przed czasem. Wielokrotnie zdarza się, że oszczędności, które mamy zainwestowane w lokatę stają się nam potrzebne. Dla klienta najkorzystniejsze jest rozwiązanie, w którym lokatę może zerwać w dowolnym terminie, bez jakichkolwiek konsekwencji. Sporadycznie zdarza się, że takie oferty istnieją, jednak najczęściej odbywa się to w ten sposób, że tracimy część lub całość wypracowanych odsetek. Warto zatem poszukać oferty dającej elastyczną możliwość wpłaty i wypłaty zgromadzonych oszczędności. Szczegóły znajdują się w zestawieniu poniżej.

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Konta oszczędnościowe oferują znacznie elastyczniejszy dostęp do środków pieniężnych niż tradycyjne lokaty terminowe. Konto oszczędnościowe jest hybrydą rachunku osobistego i lokaty. Połączenie obydwu produktów bankowych dało użytkownikom większą swobodę, jednak wszystko kosztem niższego oprocentowania. Dla osób, które nie mają dużych wpływów dobrym rozwiązaniem jest owe konto, ponieważ nie trzeba martwić się o zakładanie i przedłużanie lokat z których i tak byłby niewielki zysk. Atutem kont oszczędnościowych jest również brak wpłat minimalnych - oszczędzać można już od złotówki. Jeżeli na nasze konto wpływają duże sumy i pozostają na nim co miesiąc spore oszczędności warto zainteresować się lokatą, ponieważ przy mniejszym oprocentowaniu środków tracimy znacznie więcej odsetek. Zobacz lokaty bankowe oprocentowanie przeniesiony tutaj artykuł wraz z rankingiem.